Aktualizace SW telefonu

Upozornění: přečtěte pečlivě postup! Před aktualizací zazálohujte svá data!

Stáhněte přepravní soubor s aktualizací a rozbalte jej na: vlastní soubor aktualizace (Pxxx...ZIP), podrobný postup a ukázkový obrázek.
Nabijte telefon aspoň na 70 %, a pak už budete aktualizovat jen se ZIP souborem, který obsahuje v názvu typ telefonu
Před spuštěním aktualizace se přesvědčte, že jste do telefonu stáhli správný SW pro váš telefon (typ P400/P450/P500 je obsažen v názvu souboru). Rozlišujte mezi přepravním souborem a souborem s aktualizací.
Rozhodně nepřerušujte aktualizaci ani nevyjímejte baterii ani když několik minut bude jen černá obrazovka!
Poznámka: aktualizace nepřemazává uživatelská data (fotky, kontakty, SMS) Doporučujeme, pokud stahujete SW přímo do telefonu, používejte WiFi připojení.