Najít prodejce
DOPRAVA ZDARMANAD 1000 KČ

3 roky plné záruky

Podmínky služby: „3 roky plné záruky“
a informace o zpracování osobních údajů


Společnost Fast ČR a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČ 24777749, jež jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o., IČ: 062 42 430, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno, email: fast@coou.cz (dále jen „společnost Fast“), poskytuje na vybrané výrobky spotřebitelům nad rámec poskytnuté záruky za jakost Bezplatný servis, a to v délce 1 roku (12 měsíců) od skončení poskytnuté záruky za jakost.
 


Bezplatný servis je poskytován za následujících podmínek:

  • Bezplatný servis se vztahuje pouze na mobilní klimatizace které byly zakoupeny po 1.5.2021 a olejové radiátory zakoupené po 15.6. 2023 značky SENCOR dovážené a distribuované společností Fast ČR. Bezplatný servis je poskytován pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
  • Bezplatný servis není poskytován a nelze registrovat pro ostatní malé domácí spotřebiče.
  • Pro vznik nároku na Bezplatný servis je nutné, aby se spotřebitel do 30 dnů ode dne nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.sencor.cz/registrace. Na základě této registrace bude spotřebiteli společností Fast ČR vystaven certifikát, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na Bezplatný servis.
 

Další podmínky Bezplatného servisu:

  • Běh nároku na Bezplatný servis začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za jakost a končí uplynutím 1 roku / 12 měsíců od tohoto dne.
  • Využitím Bezplatného servisu spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na Bezplatný servis.
  • Při uplatnění nároku na Bezplatný servis je spotřebitel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a certifikát vystavený společností FAST ČR.
  • Nárok na Bezplatný servis je nutno uplatňovat přímo u dovozce na níže uvedených adresách.
  • V případě, že v rámci Bezplatného servisu nebude možno vadu, na kterou se nárok na Bezplatný servis vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností Fast ČR vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky Sencor, srovnatelných nebo lepších technických parametrů.
  • Oprávněný nárok spotřebitele v rámci Bezplatného servisu bude vyřízen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku.
  • Nárok na Bezplatný servis je nepřenosný a nepřevoditelný.

Nárok na Bezplatný servis se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu. Dále se Bezplatný servis nevztahuje na ztrátu dat, na spotřební materiál a běžné opotřebení jako například opotřebení ložisek, apod. V případě výskytu těchto vad může být, po předchozí dohodě se spotřebitelem, vada odstraněna za úplatu.

V případě, že nabídky využijete, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje pro účely registrace Vašeho výrobku a poskytnutí Bezplatného servisu. Vaše údaje si tedy bezpečně uložíme a na Vaši emailovou adresu Vám zašleme certifikát o poskytnutí Bezplatného servisu. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě nezbytnosti takového zpracování pro poskytnutí Vámi požadované služby. Vaše osobní údaje si dále uložíme na základě našich oprávněných zájmů po dobu 10 let pro případ vznesení jakýchkoliv právních nároků.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Společnost Fast ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek Bezplatného servisu s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky Bezplatného servisu účinné v době registrace spotřebitele.

>>> Registrovat produkt  >>>
 
 
Adresy servisu:
FAST ČR, a.s. 
Technická 1701
/areál INTERIER Říčany/ Říčany u Prahy 251 01
tel.: +420 323 204 120

Otevírací doba: 
Pondělí 8:30 – 17:00
Úterý 8:30 – 18:00
Středa 8:30 – 17:00
Čtvrtek 8:30 – 17:00
Pátek 8:30 – 17:00

 

FAST BRNO
Holubice č.p. 550
/areál GLP Park Brno Holubice/ Holubice 683 51
tel.: +420 531 010 295

Otevírací doba: 
Pondělí 8:00 – 16:30
Úterý 8:00 – 16:30
Středa 8:00 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 16:30
 
Zrušit
máte v porovnávání -
Porovnat