Najít prodejce
DOPRAVA ZDARMANAD 1000 KČ

ZÁRUKA 5 LET NA MAGNETRON

PODMÍNKY SLUŽBY A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Fast ČR a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČ 24777749, jež jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o., IČ: 062 42 430, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno, email: fast@coou.cz (dále jen „společnost Fast“), poskytuje na vybrané výrobky spotřebitelům nad rámec poskytnuté záruky za jakost, prodlouženou záruku na magnetron, a to v délce 3 let (36 měsíců) od skončení poskytnuté 2 leté záruky za jakost. 
  

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA MAGNETRON JE POSKYTOVÁNA ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

  
 • Prodloužená záruka na magnetron se vztahuje pouze na vybrané produkty značky SENCOR dovážené a distribuované společností Fast ČR, které byly zakoupeny po 1.6.2023 a je poskytována pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
 • U mikrovlnných trub se záruka 5 let na magnetron vztahuje pouze na závady magnetronu.  
 • Prodloužená záruka na magnetron není poskytována a nelze registrovat pro ostatní malé domácí spotřebiče. 
 • Pro vznik nároku na prodlouženou záruku na magnetron je nutné, aby se spotřebitel do 30 dnů ode dne nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.sencor.cz/registrace Na základě této registrace bude spotřebiteli společností Fast ČR vystaven certifikát, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na prodlouženou záruku na magnetron.
 • Další podmínky záruky 5 let na magnetron:
 • Běh nároku na prodlouženou záruku na magnetron začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za jakost a končí uplynutím 3 let /36 měsíců od tohoto dne.
 • Využitím prodloužené záruky na magnetron spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na prodlouženou záruku na magnetron.
 • Při uplatnění nároku na prodlouženou záruku na magnetron je spotřebitel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a certifikát vystavený společností FAST ČR.
 • Nárok na prodlouženou záruku na magnetron je nutno uplatňovat přímo u dovozce na níže uvedených adresách.
 • V případě, že v rámci prodloužené záruky na magnetron nebude možno vadu, na kterou se nárok na prodlouženou záruku na magnetron vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností Fast ČR vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky Sencor, srovnatelných nebo lepších technických parametrů.
 • Oprávněný nárok spotřebitele v rámci prodloužené záruky na magnetron bude vyřízen ve lhůtě nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění nároku doručením do autorizovaného servisního střediska.
 • Nárok na prodlouženou záruku na magnetron je nepřenosný a nepřevoditelný.

Nárok na prodlouženou záruku na magnetron se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu. Dále se prodloužená záruka na magnetron nevztahuje na ztrátu dat, na spotřební materiál a běžné opotřebení. V případě výskytu těchto vad může být, po předchozí dohodě se spotřebitelem, vada odstraněna za úplatu.

V případě, že nabídky využijete, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje pro účely registrace Vašeho výrobku a poskytnutí záruky 5 let na magnetron. 
Vaše údaje si tedy bezpečně uložíme a na Vaši emailovou adresu Vám zašleme certifikát o poskytnutí prodloužené záruky na magnetron. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě nezbytnosti takového zpracování pro poskytnutí Vámi požadované služby. Vaše osobní údaje si dále uložíme na základě našich oprávněných zájmů po dobu 10 let pro případ vznesení jakýchkoliv právních nároků. 

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost Fast ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek prodloužené záruky na magnetron s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky prodloužené záruky na magnetron účinné v době registrace spotřebitele.

 
Adresy servisu:
FAST ČR, a.s. 
Technická 1701
/areál INTERIER Říčany/ Říčany u Prahy 251 01
tel.: +420 323 204 120

Otevírací doba: 
Pondělí 8:30 – 17:00
Úterý 8:30 – 18:00
Středa 8:30 – 17:00
Čtvrtek 8:30 – 17:00
Pátek 8:30 – 17:00


 
 
 
FAST BRNO
Holubice č.p. 550
/areál GLP Park Brno Holubice/ Holubice 683 51
tel.: +420 531 010 295

Otevírací doba: 
Pondělí 8:00 – 16:30
Úterý 8:00 – 16:30
Středa 8:00 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 16:30
 
 
 
Zrušit
máte v porovnávání -
Porovnat