Najít prodejce
DOPRAVA ZDARMANAD 1000 KČ

PODMÍNKY SLUŽBY: „ZÁRUKA 6 LET NA MOTOR“ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost Fast ČR a.s., se sídlem U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČ 24777749, jež jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů společnost Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o., IČ: 062 42 430, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno, email: fast@coou.cz (dále jen „společnost Fast“), poskytuje na vybrané výrobky spotřebitelům nad rámec poskytnuté záruky za jakost, prodlouženou záruku na motor, a to v délce 4 let (48 měsíců) od skončení poskytnuté 2 leté záruky za jakost. 
 

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA MOTOR JE POSKYTOVÁNA ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 
 • Prodloužená záruka na motor se vztahuje pouze na vybrané produkty značky SENCOR dovážené a distribuované společností Fast ČR, které byly zakoupeny po 5. 10. 2020 a je poskytována pouze spotřebitelům – fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty ve smyslu platných právních předpisů.
 • U robotických vysavačů se záruka 6 let na motor vztahuje na BLDC motor. 
 • Prodloužená záruka na motor není poskytována a nelze registrovat pro ostatní malé domácí spotřebiče.
 • Na produkty uvedené na adrese www.sencor.cz/prodlouzena-zaruka-motor platí prodloužená záruka 6 let na motor bez nutnosti registrace.
 • Pro vznik nároku na prodlouženou záruku na motor je nutné, aby se spotřebitel do 30 dnů ode dne nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.sencor.cz/registrace . Na základě této registrace bude spotřebiteli společností Fast ČR vystaven certifikát, který bude spotřebitele opravňovat k uplatnění nároku na prodlouženou záruku na motor.
 • Další podmínky záruky 6 let na motor:
 • Běh nároku na prodlouženou záruku na motor začíná prvním dnem následujícího po skončení poskytnuté záruky za jakost a končí uplynutím 4 let /48 měsíců od tohoto dne.
 • Využitím prodloužené záruky na motor spotřebitelem nedochází k přerušení ani prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na prodlouženou záruku na motor.
 • Při uplatnění nároku na prodlouženou záruku na motor je spotřebitel povinen předložit doklad o zakoupení výrobku a certifikát vystavený společností FAST ČR.
 • Nárok na prodlouženou záruku na motor je nutno uplatňovat přímo u dovozce na níže uvedených adresách.
 • V případě, že v rámci prodloužené záruky na motor nebude možno vadu, na kterou se nárok na prodlouženou záruku na motor vztahuje a která brání řádnému užívání výrobku, odstranit, bude společností Fast ČR vadný výrobek vyměněn za nový výrobek z aktuálního sortimentu značky Sencor, srovnatelných nebo lepších technických parametrů.
 • Oprávněný nárok spotřebitele v rámci prodloužené záruky na motor bude vyřízen ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku.
 • Nárok na prodlouženou záruku na motor je nepřenosný a nepřevoditelný.

Nárok na prodlouženou záruku na motor se nevztahuje na vady způsobené vnějšími příčinami (např. dopravní nehodou, nárazem nebo jiným mechanickým nebo tepelným vlivem, bleskem, bouří, výkyvy elektrického proudu, vniknutím tekutiny), použitím, instalací nebo zapojením výrobku v rozporu s platnými právními předpisy, pokyny výrobce nebo návodem k použití, dále způsobené takovým použitím, které je neslučitelné se zachováním přístroje, použitím k jinému než domácímu účelu, použitím nevhodného příslušenství, doplňků nebo materiálu. Dále se prodloužená záruka na motor nevztahuje na ztrátu dat, na spotřební materiál a běžné opotřebení jako například opotřebení ložisek, apod. V případě výskytu těchto vad může být, po předchozí dohodě se spotřebitelem, vada odstraněna za úplatu.

V případě, že nabídky využijete, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje pro účely registrace Vašeho výrobku a poskytnutí záruky 6 let na motor. Vaše údaje si tedy bezpečně uložíme a na Vaši emailovou adresu Vám zašleme certifikát o poskytnutí prodloužené záruky na motor. Ke zpracování osobních údajů dochází na základě nezbytnosti takového zpracování pro poskytnutí Vámi požadované služby. Vaše osobní údaje si dále uložíme na základě našich oprávněných zájmů po dobu 10 let pro případ vznesení jakýchkoliv právních nároků. 
Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost Fast ČR si vyhrazuje právo na změnu podmínek prodloužené záruky na motor s účinností od zveřejnění změny. Pro odstranění případných nejasností platí, že na výrobek se vztahují podmínky prodloužené záruky na motor účinné v době registrace spotřebitele.

>>> Registrovat produkt  >>>
 

 

Zrušit
máte v porovnávání -
Porovnat