21. srpna, 2019

Otevřený dopis TV NOVA k doplnění informací ke kauze vysoušečům vlasů SENCOR SHD 8270VT

Otevřený dopis TV NOVA k doplnění informací ke kauze vysoušečům vlasů SENCOR SHD 8270VT
Žádost o uveřejnění odpovědi dle § 35 zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Obracíme se na Vás se žádostí o uveřejnění odpovědi dle § 35 zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ve Vašem vysílání (pořad Televizní noviny odvysílaný dne 18.8.2019) byla odvysílána reportáž o vysoušeči vlasů Sencor SHD 8270VT. V reportáži bylo uvedeno, že se jedná o nebezpečný výrobek, jehož prodej je zakázán, je však stále dostupný a na internetu běžně k sehnání.

Společnost FAST ČR, a.s., výhradní dovozce výrobků Sencor do České republiky, upřesňuje tuto neúplnou informaci.  Předmětná vada a z ní vyplývající riziko pro spotřebitele se vyskytla výlučně u jedné výrobní šarže produktu z roku 2016 – konkrétně šarže 2016827007. Výlučně k této výrobní šarži se také vztahuje zákaz prodeje. Tato výrobní šarže již byla stažena z trhu. Aktuálně nabízené výrobní šarže tohoto výrobku 2018827005 a 2018827008 jsou bezpečné, splňují veškeré legislativní podmínky a jejich prodej zakázán není.

V příloze Vám zasíláme výpis ze systému RAPEX, z něhož tato informace vyplývá – číslo šarže. Rovněž si prosím ověřte pravdivost této odpovědi u ČOI popř. jiných zdrojů.

Zveřejněním Vaší reportáže, v níž tato důležitá skutečnost uvedena není, která je z tohoto důvodu neúplná a z níž tedy vyplývá, že vadné a nebezpečné jsou veškeré výrobky tohoto modelu, a jeho prodej je zakázán, došlo k poškozené dobrého jména a pověsti tohoto výrobku, i naší společnosti, která je jeho dovozcem na český trh, a to jak u prodejců elektro, tak i u nejširší veřejnosti.

S ohledem na tuto skutečnost Vás žádáme o uveřejnění odpovědi v tomto znění:
„V reportáži odvysílané v pořadu Televizní noviny dne 18.8.2019 o vysoušeči vlasů Sencor SHD 8270VT byla uvedena neúplná informace o tomto výrobku.  Předmětná vada, z ní vyplývající riziko pro spotřebitele a zákaz prodeje se vztahují výlučně k výrobní šarži 2016827007 z roku 2016. U v současnosti prodávaných výrobních šarží již byla tato vada odstraněna a jejich prodej zakázán není.“

Odpověď, prosím, uveřejněte v souladu s podmínkami stanovenými v § 38 zákona.

 
Ing. Petr Štancl 
místopředseda představenstva FAST ČR, a.s.


Vyjádření TV Nova ze dne 1.9.2019

 
Zrušit
máte v porovnávání -
Porovnat